Hindamine

• selgitame välja kliendi vajadused
• vaatame üle kliendi objekti ning kooskõlastame objekti parima võimaliku müügi või ostuhinna
• vaatame üle omandisuhet tõendavad dokumendid
• objekti müügistrateegia ja ajakava väljatöötamine